Kinder- en jeugdcoaching

Gebeurtenissen, gedachten en gevoelens hangen met elkaar samen en uiten zich in gedrag zoals somberheid, piekeren, slecht slapen, boosheid, onzekerheid, faalangst, een laag zelfbeeld en sociale onhandigheid. Dat gedrag heeft weer gevolgen.

Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor je kind tijdelijk niet lekker in z’n vel zit. Coaching kan je kind helpen.

Als kindercoach ga ik uit van de mogelijkheden van het kind. De oplossing zit vaak in het kind zelf. Samen gaan we op zoek naar talenten, kwaliteiten, kennis en vaardigheden met als doel deze te versterken en effectiever in te zetten, zodat je kind weer beter in z’n vel komt te zitten.

Kindercoaching is geen therapie. Er wordt geen diagnose gesteld.
Kindercoaching is een kortdurende, doelgerichte, oplossingsgerichte en toekomstgerichte vorm van begeleiding.

Kortdurend: vaak is 4 – 5 keer voldoende.
Doelgericht: we gaan niet op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar kijken juist vooruit, naar het doel.
Oplossingsgericht en toekomstgericht: we kijken naar wat je wilt veranderen, waar je wilt zijn en hoe je daar komt; doen wat werkt. Dit vraagt een verandering in je gedrag, je gedachten en je gevoelens.