Ondersteuning bij onderwijs

Bijles

Als ervaren leerkracht in het basisonderwijs kan ik je kind helpen als hij of zij op de basisschool tegen problemen aan loopt. Ik help hem of haar met rekenen, taal, schrijven, (begrijpend) lezen en met “leren te leren”. Dit laatste kan vooral spelen bij vakken als aardrijkskunde en geschiedenis.

Heeft je kind ondersteuning nodig bij het maken of plannen van het huiswerk? Ook daar help ik graag bij. We nemen samen het huiswerk door en maken een planning. Moet er een toets, topografie of woordjes geleerd worden? Ik help je kind met het aanleren van studievaardigheden.
Ook kan ik je kind hulp bieden bij het voorbereiden van boekbesprekingen, spreekbeurten en werkstukken. Aan de hand van een stappenplan help ik je kind op weg, zodat het zelf verder kan.

Beelddenken

Leerproblemen kunnen ontstaan omdat je kind in beelden denkt in plaats van in woorden. Bijna alle lesmethodes zijn gericht op ‘woorddenkers’. Maar, mogelijk is je kind een beelddenker en zorgt dit ervoor dat je kind moeite heeft op de traditionele manier de stof te begrijpen en op te slaan! In dat geval heeft het wellicht behoefte aan handvatten om de stof te leren onthouden en zich eigen te maken. Ik heb de opleiding “Ik Leer Anders” gevolgd bij Agnes Oosterveen. Als gecertificeerd beelddenkcoach kan ik je kind helpen beter en makkelijker te leren. Ik leer je kind om informatie te vertalen naar zijn of haar visuele informatiesysteem.